VvE Beheer

 
VvE Beheer | Algemeen

n_Foto-9-'VvE-Beheer'

VvE Beheer is meer dan administratief -, bestuurlijk -, financieel – en technisch beheer. VvE Beheer is het verenigen van een complex belangensysteem waar iedereen als doel heeft meerwaarde te realiseren. Hieronder vallen de eigenaren van een pand, gebouw of woning, de ingezetenen of bewoners, de gemeenschap en lokale overheid.

StedePlanWat is een nieuwe inrichting waard, wanneer het gebouw om je heen is verwaarloosd?

StedePlan VvE Beheer draagt een grote verantwoordelijkheid. Waar planologen en stedenbouwkundigen zich bezig houden met de ruimtelijke planning en inrichting vanuit het leefbaarheidsbegrip. Draagt de VvE Beheerder dezelfde verantwoordelijkheid op een lokaal niveau. VvE beheerder StedePlan neemt niet alleen het verhogen van de commerciële waarde in ogenschouw, maar acht zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid van een pand. Stel jezelf de vraag: Wat is een nieuwe inrichting waard, wanneer het gebouw om je heen is verwaarloosd? Stedeplan is gespecialiseerd in VvE beheer in Amsterdam en omstreken. Vraag hier direct uw offerte aan.

StedePlanWat definieert u als de leefbaarheid van uw pand?

StedePlan VvE Beheer ziet een pand, gebouw of appartement complex als een levende entiteit die onderhouden moet worden in alle facetten. Meerwaarde is voor ons niet alleen een commercieel begrip, onze definitie is breder en dwingt ons om de leefbaarheid te verbeteren en te verhogen. Wat definieert u als de leefbaarheid van uw pand?

StedePlan…Verantwoordelijkheid en betrokkenheid.

 

VvE beheerder StedePlan

VvE beheerder StedePlan beschouwt ieder pand dat wij beheren als persoonlijk eigendom als het aankomt op onze verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Wij behartigen en kanaliseren de belangen van alle betrokkenen tot het moment dat alle betrokkenen de meerwaarde zien en ervaren, in uw dagelijks leven en uw portemonnee.
 

StedePlan-VvE-Beheer-administratiefenbestuurlijk-icon

Administratief & bestuurlijk | VvE Beheer

Uw Administratief en Bestuurlijk VvE Beheer wordt uitgevoerd door uw persoonlijke Stedeplan VvE Beheerder. Uw administratie wordt netjes bijgehouden en wij garanderen een actuele en inzichtelijke online administratie. Daarnaast zorgen wij dat alle informatie met betrekking tot de VvE digitaal beschikbaar is voor de leden en het VvE bestuur.

 

StedePlan-VvE-Beheer-administratiefenbestuurlijk-icon

Financiëel | VvE Beheer

Wanneer u kiest voor Financieel VvE Beheer garanderen wij u een actuele en inzichtelijke financiële administratie. StedePlan verwerkt de financiële gegevens van uw VvE in leesbare documenten, zodat dit voor iedereen begrijpelijk is. Daarnaast worden alle facturen gescand en in de online module geplaatst.

 

StedePlan-VvE-Beheer-administratiefenbestuurlijk-icon

Technisch | VvE Beheer

Onder Technisch VvE Beheer valt het organiseren van dagelijks onderhoud, beheren van contracten, toezien op uitvoering en het coördineren van (planmatig) groot onderhoud. Vooral het planmatig onderhoud is een belangrijk onderdeel, omdat hier jaarlijks voor gereserveerd wordt. Hiervoor wordt veelal een meerjaren onderhoudsplan en -onderhoudsbegroting opgesteld.

 

StedePlan-VvE-Beheer-administratiefenbestuurlijk-icon

Totaal | beheer

Uiteraard is het ook mogelijk alle diensten aan ons uit te besteden. In dat geval verzorgen wij voor u het administratief & bestuurlijk, financieel en technisch VvE Beheer. Dit noemen wij het Totaal VvE Beheer. Kiest u voor het totaal VvE Beheer dan kunt u met alle vraagstukken bij uw vaste contactpersoon terecht.

 


[toggle title=’StedePlan Visie’]
StedePlan VvE Beheer wil een proactieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van een gemeenschap door:

 • In samenwerkingsverbanden met alle belanghebbenden structureel te werken aan verhoging van de leefbaarheid in binnenstedelijke gebieden.
 • Commerciële waarden te definiëren vanuit het leefbaarheidsbegrip en daar functionele, duurzame en kost efficiënte toepassingen voor te implementeren.
 • VvE Beheer naar een hoger platform te brengen door het vak inzichtelijk en transparant te maken.

Wilt u overstappen van VvE Beheerder? Wij regelen het graag voor u.[/toggle]

[toggle title=’StedePlan Missie’]
StedePlan VvE Beheer wil meerwaarde in het vakgebied van VvE Beheer brengen door:

 • De verantwoordelijkheid van VvE beheer te verruimen vanuit het leefbaarheidsbegrip.
 • Het proces van VvE beheer kost efficiënt en transparant te laten verlopen.
 • Het service – en prijs component optimaliseren voor de VvE, door functionele toepassingen te ontwikkelen.

Wilt u uw VvE werkzaamheden herzien? U heeft de mogelijkheid tot een gratis VvE Scan.[/toggle]

[toggle title=’Onze waarden’]

 • Leefbaarheid verhogen
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Betrokken zijn
 • Transparant zijn
 • Waarde Vermeerderend opereren
 • Kostefficiënt opereren

Indien u meer wilt weten over StedePlan? Wij bellen u graag terug.[/toggle]