Technisch VvE Beheerder

 
TECHNISCH | VVE BEHEER

 

StedePlan-VvE-Beheer-administratiefenbestuurlijk-icon
Een van de belangrijkste onderdelen van de VvE is Technisch VvE Beheer. Door dit aan StedePlan uit te besteden, is uw complex altijd goed onderhouden. Door het tijdig en gedegen uit laten voeren van onderhoud, behoudt het complex zijn economische waarde. Dit onderdeel is dus van concreet meetbare waarde.

Als technisch VvE Beheerder  verzorgen wij de volgende werkzaamheden:

[toggle title=’Opstartservice’]

 • Technische beginopname van het complex aan de hand van het huidige meerjaren onderhoudsplan en actualisatie van het meerjaren onderhoudsplan; Een meerjaren onderhoudsplan geeft een overzicht van de te verwachten onderhoudskosten voor de komende jaren. Op basis van het meerjaren beheer en onderhoudsplan wordt de jaarlijkse reservering vastgesteld.

Uw VvE werkzaamheden herzien. U kunt gebruik maken van de gratis VvE Scan.
[/toggle]

[toggle title=’Technische analyse’]

 • Het proces van inventarisatie, beoordeling en advisering met betrekking tot de huidige technische contracten.

Wilt u overstappen van VvE Beheerder? Wij regelen het voor u.
[/toggle]

[toggle title=’Technisch beheer proces’]

 • Het begeleiden van de VvE in het doorlopend in goede staat houden van alle bouwkundige, (installatie) technische- en infrastructurele onderdelen van het gebouw.
 • Technische inspectie in het jaar van geplande onderhoudswerkzaamheden en advies richting de Algemene Ledenvergadering; op basis van een visuele inspectie wordt de Algemene Ledenvergadering geadviseerd om onderhoudswerkzaamheden wel of niet uit te laten voeren.
 • Jaarlijkse indexering van het meerjaren onderhoudsplan; de onderhoudskosten in het meerjaren onderhoudsplan worden bijgesteld aan de hand van de gemiddelde prijzen binnen de bouwsector.
 • Het verwerken van het meerjaren onderhoudsplan in de jaarlijkse begroting.
 • Het in behandeling nemen, beoordelen en afhandelen van alle meldingen die betrekking hebben op het dagelijks onderhoud van het gebouw.
 • Het direct in behandeling nemen van onderhoudsklachten aan de VvE. Wanneer de onderhoudskosten meer dan € 1.500,- (exclusief BTW) bedragen wordt er ten minste één extra offerte aangevraagd. De offertes worden ter goedkeuring aan het bestuur van de VvE voorgelegd.
 • Meldingen voor serviceonderhoud worden direct in behandeling genomen; de betrokken aannemer zal binnen één werkdag een afspraak maken om de klacht te verhelpen.
 • Het direct in behandeling nemen van calamiteiten. Calamiteiten kunnen buiten kantooruren worden gemeld op het telefoonnummer 020-6166464 of 020-6949594
 • Voorbereiding en toezicht op de uitvoering van werkzaamheden aan het gebouw binnen het kader van de door de Algemene Ledenvergadering van de VvE goedgekeurde onderhoudsbegroting inzake serviceonderhoud.
 • Het in goed overleg met de eigenaren plannen van de onderhoudswerkzaamheden.
 • Het informeren van de (individuele) eigenaren over de dienstverleners en hun bereikbaarheid in geval van werkverzoeken, klachten en schades.
 • Het beheren van de onderhoudscontracten.
 • Het controleren van het uitgevoerde werk op basis van steekproeven.
 • Het controleren van het uitgevoerde werk op basis van steekproeven.
 • Het technisch en financieel gereed melden van de werkopdracht.
 • Het controleren en betaalbaar stellen van de door de VvE geaccordeerde facturen.

Heeft u vragen? Wij bellen u graag terug.
[/toggle]