Deskundigheidsbeleid Aangesloten Onderneming

Stedeplan B.V. heeft een samenwerkingsovereenkomst met Raetsheren van Orden om te kunnen bemiddelen in verzekeringen. Zij handelt onder het vergunningsnummer van Raetsheren van Orden dat bij de AFM geregistreerd is onder nummer 12008569. Stedeplan B.V. benadrukt dat zij uitsluitend bemiddelt in verzekeringen en zij verstrekt absoluut geen advies.

Raetsheren van Orden is een onafhankelijke registermakelaar in assurantiën. Vanuit haar deskundigheid en vakbekwaamheid is zij bevoegd om VvE’s te adviseren op het gebied van verzekeringen. De professionals van de VvE-desk bij Raetsheren van Orden zijn u graag van dienst bij vragen en/of opmerkingen. Raetsheren van Orden heeft daartoe een specifiek e-mailadres beschikbaar, zijnde vvebestuur@rhvo.nl.

De aangesloten onderneming verklaart dat zij nimmer namens een VvE zelfstandig offertes zal accepteren of ondertekenen, noch dat zij gemachtigd is om namens de VvE dit te doen.