Financieel VvE Beheer

 
FINANCIEEL | VVE BEHEER

 

StedePlan-VvE-Beheer-administratiefenbestuurlijk-icon
Als u kiest voor StedePlan als voor uw financieel VvE beheer, bent u gegarandeerd van een actuele en inzichtelijke financiële administratie. StedePlan verwerkt de financiële gegevens van uw VvE in leesbare documenten, zodat deze voor een ieder te begrijpen is.

Financieel VvE Beheer omvat de volgende werkzaamheden:

[toggle title=’Opstartservice’]

 • Het op naam van de Vereniging openen en beheren van een rekening courant en spaarrekening, en in overleg met het bestuur de noodzakelijke tekeningbevoegdheden regelen en vastleggen.

Wilt u overstappen van VvE Beheerder? Wij regelen het voor u.
[/toggle]

[toggle title=’Financiële analyse’]

 • Het proces van inventarisatie, beoordeling en advisering met betrekking tot de huidige financiële situatie.

Uw VvE werkzaamheden herzien. U kunt gebruik maken van de gratis VvE Scan.
[/toggle]

[toggle title=’Jaarrekening’]

 • Het opstellen van de jaarrekening. In de jaarrekening wordt het overzicht van alle schulden en bezittingen van de Vereniging weergegeven, ook wel balans genoemd. Daarnaast wordt in de jaarrekening het overzicht van de inkomsten en uitgaven van de Vereniging weergegeven, ook wel exploitatierekening genoemd. Tevens bevat de jaarrekening het voorstel voor verrekening van het jaarresultaat. Verrekening van het jaarresultaat houdt in dat per appartementsrecht wordt afgerekend na het vaststellen van de definitieve jaarrekening.

[/toggle]

[toggle title=’Financieel beheer proces’]

 • Het opstellen van de jaarrekening.
 • Het na overleg met het bestuur vervaardigen van de conceptbegroting en het berekenen van de daaruit voortvloeiende, door de appartementseigenaren verschuldigde servicekosten; de begroting is het financiële overzicht van de door de Vereniging te verwachten uitgaven voor het komende jaar.
 • Het toelichten van de financiële stukken in de Algemene Ledenvergadering.
 • Het verrichten van al het betalingsverkeer en het beheer van de liquide middelen.
 • Het incasseren van de door de appartementseigenaren verschuldigde servicekosten aan de Vereniging.
 • Het administreren van de door de appartementseigenaren verschuldigde servicekosten aan de Vereniging.
 • Het signaleren en bewaken van optredende betalingsachterstanden; en het versturen van betalingsherinneringen.
 • Het nemen van al die maatregelen die nodig zijn om tot het tijdig innen van de door de appartementseigenaren verschuldigde bedragen te komen.
 • Het opstarten en begeleiden van een incassoprocedure bij wanbetaling en/of het treffen van betalingsregelingen; de volgende incassoprocedure wordt gehanteerd tenzij de Vereniging anders beslist. Wanneer een eigenaar één maand de servicekosten niet voldoet, ontvangt hij een eerste aanmaning. Na twee maanden ontvangt hij een tweede en na drie maanden een derde en laatste aanmaning. De eigenaar krijgt dan nog de kans om binnen tien dagen te betalen. Als betaling alsnog uitblijft, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De kosten die dit met zich meebrengt komen voor rekening van de wanbetaler.

Heeft u vragen? Wij bellen u graag terug.
[/toggle]