Administratief & Bestuurlijk VvE Beheer

 
ADMINISTRATIEF & BESTUURLIJK | VVE BEHEER

 

StedePlan-VvE-Beheer-administratiefenbestuurlijk-icon
Een gezonde basis voor het functioneren van uw VvE is het administratief & bestuurlijk VvE Beheer. Door het administratief en bestuurlijk VvE Beheer uit te besteden aan StedePlan worden al uw VvE zaken goed geadministreerd.

 


Administratief & Bestuurlijk VvE Beheer omvat de volgende werkzaamheden:

[toggle title=’Overstapservice’]

 • Het faciliteren van alle werkzaamheden die betrekking hebben om de overstap van beheerder te bewerkstelligen.

Wilt u overstappen van VvE Beheerder? Wij regelen het voor u.[/toggle]

[toggle title=’Opstartservice’]

 • Het activeren en volledig inrichten van (slapende) niet actieve Verenigingen van Eigenaars.
 • De VvE verwerken in de StedePlan online module, waar alle leden middels inlognaam en wachtwoord toegang hebben tot de digitale stukken van de Vereniging van Eigenaars. VvE Login
 • Het aanleggen en bijhouden van een register van eigenaars.
 • Archivering van de stukken van de VvE.
 • Het communiceren van een calamiteitennummer waar de VvE buiten kantooruren 365 dagen per jaar calamiteiten kan melden.

[/toggle]

[toggle title=’Contractanalyse’]

 • Het proces van inventarisatie, beoordeling en advisering met betrekking tot de bestaande contracten.

[/toggle]

[toggle title=’Administratief beheer proces’]

 • Het opstellen van een concept agenda voor de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering is de jaarlijkse vergadering van eigenaars waar het gevoerde en te voeren beleid besproken wordt. Alle eigenaars kunnen in de Algemene Ledenvergadering hun stem laten gelden middels hun stemrecht.
 • Opmaken definitieve agenda en versturen vergaderstukken + bijlagen voor de Algemene Ledenvergadering.
 • Het versturen van de uitnodigingen en volmachten voor de Algemene Ledenvergadering.
 • Het organiseren en bijwonen van ten minste één Algemene Ledenvergadering per jaar.
 • Indien van toepassing voorzitten van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
 • Het opmaken, uitwerken en verzenden van de notulen van de Algemene Ledenvergadering.
 • Het bewaken van de uitvoering van de actiepunten voortvloeiende uit de Algemene Ledenvergadering.
 • Toezicht op naleving van de bepalingen van de Splitsingsakte, het Modelreglement, het Huishoudelijk Reglement (al dan niet aanwezig) en de door de Algemene Ledenvergadering genomen rechtsgeldige besluiten.

Uw VvE werkzaamheden herzien? U kunt een gratis VvE Scan aanvragen.
[/toggle]

[toggle title=’Bestuurlijk beheer proces’]

 • Het bestuur bijstaan en adviseren in alle werkzaamheden die betrekking hebben op de VvE.
 • Het bijwonen van tenminste één bestuursvergadering per jaar; in de bestuursvergadering worden alle zaken die betrekking hebben op de VvE besproken door het bestuur.
 • Het ondersteunen van het bestuur bij het beheer van de verzekeringsportefeuille, inclusief de daarbij behorende afhandeling van schadeclaims.
 • Het in opdracht van het bestuur afsluiten dan wel, waar nodig, beëindigen van de navolgende verzekeringen: brand/opstal, meerwaardeopstal, wettelijke aansprakelijkheid, glas, rechtsbijstand, bestuurdersaansprakelijkheid en vrijwilligersongevallenverzekering na opdracht van het bestuur.
 • Het in overleg met het bestuur, al naar gelang de eisen van de verzekeringsmaatschappij, voor rekening van de vereniging, laten her-taxeren van het gebouw zodat het juiste verzekerde bedrag kan worden vastgesteld. Om de verzekerde waarde aan te laten passen wordt een kopie van het taxatierapport overhandigd aan de verzekeringsmaatschappij.
 • Het in samenwerking met het bestuur communiceren van bestuurswijzigingen naar de Kamer van Koophandel.
 • Het namens de VvE begeleiden van eigendomsoverdrachten van appartementsrechten. Voor deze begeleiding is de verkoper van het appartementsrecht € 150,– (exclusief BTW) verschuldigd aan de Beheerder.

Heeft u vragen? Wij bellen u graag terug.
[/toggle]