Allround VvE Beheer

Een gratis en geheel vrijblijvende VvE Scan?

Zijn de VvE bijdragen in uw VvE aan de hoge kant? Wellicht tijd om de lopende contracten van uw VvE tegen het licht te houden.

Een vrijblijvende offerte aanvragen?

 Op zoek naar een nieuwe VvE beheerder? Vraag hier direct uw vrijblijvende offerte aan.

“Wat is uw nieuwe designer keuken waard, wanneer de VvE waarin u woont niet goed onderhouden wordt?”

Administratief VvE Beheer

De basis van een Vereniging van Eigenaars wordt gevormd door de administratie. Wanneer de basis goed is, zijn de VvE stukken goed gearchiveerd en hierdoor te allen tijde inzichtelijk en voorhanden. Stedeplan maakt hiervoor gebruik van de VvE software van Convect.

Financieel VvE Beheer

Het financieel VvE beheer is essentieel voor een gedegen financieel beleid van een Vereniging van Eigenaars. Stedeplan verwerkt dagelijks de financiële administratie en boekt wekelijks de ingekomen facturen, hierdoor beschikt de VvE over een up-to-date boekhouding. 

Technisch VvE Beheer

Binnen een Vereniging van Eigenaars zijn de meeste kosten gemoeid met het technisch VvE beheer en het in stand houden, dan wel verduurzamen, van de gemeenschappelijke delen van het complex. Het technisch VvE beheer bestaat uit een technische analyse en technisch beheer.

Totaal VvE Beheer

Het totaal VvE beheer behelst het administratief, financieel en technisch VvE beheer. De verschillende beheersdiensten hebben veel raakvlakken, zijn verweven en of lopen in elkaar over. Het is dus goed opletten wanneer verschillende afdelingen zich met elkaar bemoeien.

Waarom VvE Beheer van Stedeplan?

Stedeplan werkt met een Allround VvE Beheer principe. Alle informatie die wij verwerken is direct digitaal (online) beschikbaar voor zowel bestuur als de leden van uw VvE.

Snelle en accurate afhandeling en terugkoppeling van (onderhouds)klachten. Stedeplan beschikt over een groot netwerk van bedrijven die (onderhouds)werkzaamheden aan uw VvE kunnen verzorgen.

Een jaarlijkse visuele inspectie van uw VvE door onze bouwkundige, actualisatie van het meerjaren onderhoudsplan (mjop) en de verwerking van het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan in de begroting.

Onze online module ondersteunt alle processen binnen uw VvE, zoals het bijhouden van de basisadministratie, de begroting en berekening servicekosten, de financiële boekhouding, de Algemene Ledenvergadering (ALV), de technische klachten/ ondersteuning en de communicatie met appartementseigenaren (bewoners).

Werkwijze VvE Beheer Stedeplan

Stedeplan heeft een bepaalde visie over de invulling van het VvE Beheer. Wij werken vanuit een Allround VvE Beheer principe. Dit houdt in dat de verschillende beheertaken door één VvE Beheerder worden opgepakt en uitgevoerd. Geen afdelingen die langs elkaar communiceren maar één vast contactpersoon die de verantwoordelijkheid voor uw VvE draagt.

Bovenstaand principe hanteren wij ook bij de uitvoering van het planmatig onderhoud. Uw VvE krijgt een eigen bouwkundige toegewezen die jaarlijks het pand visueel inspecteert, het mjop actualiseert, offertes aanvraagt, deze offertes vergelijkt en het bestuur en leden hierin adviseert. Indien de VvE besluit om de begeleiding aan Stedeplan uit te besteden, zullen de werkzaamheden ook door deze bouwkundige worden opgestart, wekelijks gecontroleerd en opgeleverd.

De voornaamste voordelen van onze werkwijze zijn; korte lijnen, goede bereikbaarheid, snelle responstijd, professionele afhandeling en terugkoppeling van (onderhouds)klachten en één vast contactpersoon die uw VvE op administratief, bestuurlijk, financieel en technisch vlak volledig ontzorgt.