Per 1 oktober 2021 zijn wij gestart met de begeleiding planmatig onderhoud van de VvE Snovema (107 woningen). De werkzaamheden bestaan uit het volledig vervangen van alle dakpannen en het aanbrengen van een nieuwe waterkerende folie. Tevens zijn direct alle schoorstenen gevoegd en voorzien van nieuw lood en zijn alle dakgoten opnieuw geschilderd.