In het najaar van 2021 zijn wij gestart met de begeleiding planmatig onderhoud van de VvE Olympia Blok V (109 woningen). De ALV heeft besloten om tot uitvoering van het schilderwerk van de voor- en achtergevels over te gaan.