Per 30 mei 2022 het planmatig onderhoud van VvE De La Reijstraat 8-16/Krugerstraat 29-35 en Vaalrivierstraat 3 (36 woningen) opgeleverd. Hier zijn alle straatgevels volledig geschilderd.