Medio november 2021 zijn wij gestart met de begeleiding planmatig onderhoud van de VvE 155Xthuis (155 woningen en bedrijfsruimten). De werkzaamheden bestaan uit het buitenschilderwerk van de kopgevels en het vernieuwen van de kitvoegen.