AMSTERDAM In samenwerking met de firma Smart Paint worden momenteel onderhoudswerkzaamheden bij de VvE Herengracht en VvE De Nes uitgevoerd. Stedeplan begeleidt deze onderhoudswerkzaamheden namens de VvE’s en heeft diverse controles op locatie uitgevoerd. De laatste werkzaamheden zijn in volle gang. Na afronding van de laatste werkzaamheden, zullen de eindinspecties plaatsvinden en zullen de werken worden opgeleverd. Na oplevering zullen de garantiecertificaten worden opgevraagd en na ontvangst door Stedeplan worden gearchiveerd.

IMG_1738IMG_1737